نی فریز تخمک و جنین (کرایوتاچ)

Cryotouch

For cryopreservation and long-term storage of oocytes and embryos.

نحوه استفاده از این محصول

مستندات بیشتر

آیا در مورد این محصول سؤالی دارید؟

تماس با ما

درج سوال

با نماینده انحصاری فروش ما آشنا شوید

مشاهده