معرفی مشاوران علمی شرکت

با توجه به اهمیت بسیار زیاد رعایت استانداردها و پروتکل ها در تمام مراحل تحقیق و توسعه، تولید، کنترل کیفیت، فروش و خدمات پس از فروش؛ شرکت آرینا رایان بر آن شد تا از برخی پزشکان و متخصصان امر دعوت به عمل آورد تا در این مسیر راهنما و یاریگر ما باشند.

 

جناب آقای دکتر محسن جلالی

سرکار خانم دکتر سمیه کشاورزی

سرکار خانم دکتر سحر اسفندیاری

سرکار خانم دکتر نازیلا یمینی