اهدا کنندگان

اهدا کننده محترم، شما می توانید با تکمیل این فرم درخواست خود را برای اهدا (جنین، تخمک و یا اسپرم) با ما در میان بگذارید. همکاران ما پس از بررسی اولیه جهت ارائه و دریافت اطلاعات تکمیلی با شما در تماس خواهند بود. تمام اطلاعات دریافتی از شما به صورت کاملاً محرمانه و صرفاً در اختیار همکاران مرتبط و تایید صلاحیت شده قرار گرفته و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی ثالثی به آن دسترسی نخواهد داشت. شما می توانید در هر زمان و از طریق اطلاعات تماسی که همکاران ما در اولین مکالمه در اختیار شما خواهند گذاشت با ما در تماس بوده و مسائل خود را مطرح کنید.

شروع کنید!

درخواست کنندگان

درخواست کننده محترم، شما می توانید با تکمیل این فرم درخواست خود برای دریافت جنین، تخمک و یا اسپرم را با ما در میان بگذارید. همکاران ما پس از بررسی اولیه جهت ارائه و دریافت اطلاعات تکمیلی با شما در تماس خواهند بود. تمام اطلاعات دریافتی از شما به صورت کاملاً محرمانه و صرفاً در اختیار همکاران مرتبط و تایید صلاحیت شده قرار گرفته و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی ثالثی به آن دسترسی نخواهد داشت. شما می توانید در هر زمان و از طریق اطلاعات تماسی که همکاران ما در اولین مکالمه در اختیار شما خواهند گذاشت با ما در تماس بوده و مسائل خود را مطرح کنید.

شروع کنید!