دوازدهمین کنگره بین المللی پزشکی مردان

دوازدهمین کنگره بین المللی پزشکی مردان

دوازدهمین کنگره بین المللی پزشکی مردان در زمینه پزشکی و باروری مردان در شهر مونستر آلمان به صورت مجازی و حضوری (On-site) در دسامبر 2020 برگزار خواهد شد.

 • موضوع
  علمی
 • برگزار کننده
  جامعه بین المللی پزشکی مردان – ISA / آکادمی پزشکی مردان اروپا – EAA
 • وب سایت
  http://www.andrology2020.de
 • آدرس
  آلمان - مونستر
 • تاریخ برگزاری
  ۱۳۹۹-۰۹-۱۵ تمام شده
 • تاریخ پایان
  ۱۳۹۹-۰۹-۱۹