مراکز درمانی زنجان
برای مشاهده اطلاعات تماس و خدمات ارائه شده هر مکان ، بر روی پین ها کلیک کنید.

بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
آدرس: زنجان-جاده گاوازنگ-مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی

تلفن: 02433130000

فکس: 02433131203
وب‌سایت: http://zums.ac.ir/page/7686/IVF