مراکز درمانی خراسان شمالی
برای مشاهده اطلاعات تماس و خدمات ارائه شده هر مکان ، بر روی پین ها کلیک کنید.

بیمارستان بنت الهدی بجنورد
آدرس: بجنورد-خیابان هنر

تلفن: 05832236551-4

فکس: 05832246966
وب‌سایت: http://nkums.ac.ir/Category/34