مراکز درمانی کردستان
برای مشاهده اطلاعات تماس و خدمات ارائه شده هر مکان ، بر روی پین ها کلیک کنید.

کلینیک ناباروری بعثت سنندج
آدرس: سنندج-خیابان کشاورز-بیمارستان بعثت

تلفن: 08733285910-5