دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

به زودی در این بخش دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری که در مراکز مختلف سراسر کشور برگزار می شوند به شما معرفی می شوند. این امکان برای شما فراهم شده است که با ثبت نام از طریق پرتال، از 10% تخفیف برخوردار شوید.